< Cofnij

Wyniki konkursu OPUS

Z przyjemnością informujemy, że projekt badawczy pt.:

"Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym"

został zakwalifikowany do finansowania w ramach projektu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki.

Serdecznie gratulujemy!