Aparatura

 

Na wyposażeniu Kliniki znajduje się następująca aparatura:

 

Pracownia Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego:

 1. Aparat do wykonywania testów oddechowych z oznaczeniem 13C, wodoru i metanu - IRIS, producent: Wagner, Niemcy
 2. Aparat do wykonywania wodorowo-metanowych testów oddechowych - Breath Tracker SC, producent: QuinTron Instrument Company, USA
 3. Aparat do wykonywania 24-godzinnej pH-impedancji przełykowej z pH-metrią - ZepHr, producent; Sandhill Scientific, USA; Ohmega, Medical Measurement System (MMS), Holandia
 4. Aparat do wykonywania 24-godzinnej pH-metrii przełykowej - Digitrapper, producent: Medtronic, USA
 5. Kalorymetr z wyposażeniem, producent: Cosmed, Włochy
 6. Aparat do wysokorozdzielczej manometrii anorektalnej 3D, wysokorozdzielczej manometrii przełykowej z impedancją, manometrii antroduodenalnej i jelita grubego - Solar GI, producent: MMS, Holandia
 7. Elektrogastrograf, producent: MMS, Holandia
 8. Pletyzmograf z wyposażeniem - BodPod, producent: Cosmed, Włochy

 

Pracownia Densytometrii:

 1. Densytometr - Hologic Discovery DXA system, producent: Hologic, USA

 

Laboratorium:

 1. Spektofotometr mas z chromatografią gazową (GC-MS) - Agilent Technologies 7890A GC System i 5975C VL MSD z detektorem trójosiowym, producent: Agilent Technologies, Niemcy
 2. Aparat do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym - CFX96 BioRad z oprogramowaniem HRM, producent: BioRad, USA
 3. Aparat do prowadzenia reakcji PCR - MJ Mini Personal Thermal Cycler, producent: BioRad, USA
 4. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - Agilent 1100, producent: Agilent Technologies, Niemcy
 5. Sprzęt niezbedny do wykonywania testów immunoenzymatycznych (ELISA)