Historia

 

Zakład Propedeutyki Pediatrii (1968-1990)

Kierownicy:

1968-1976 - Prof. Maria Goncerzewicz

1976-1978 - Dr. med. Marian Krawczyński

1978-1982 - Doc. Maria Chmielowa

1982-1990 - Doc. Marian Krawczyński

 

Zakład Medycyny Wieku Młodzieńczego (1978-1982)

Kierownik:

1978-1982 - Doc. Marian Krawczyński

 

IV Klinika Chorób Dzieci (1990-1995)

Kierownik:

1990-1995 - Doc. Marian Krawczyński

 

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych (od 1995 roku)

Kierownicy:

1995-2005 - Prof. Marian Krawczyński

2005-2012 - Prof. Wojciech Cichy

2012-nadal - Prof. Jarosław Walkowiak

 

Sekretarki Kliniki:

Helena Gierczak

Krystyna Czerwińska

Małgorzata Pajdo (nadal)

Elżbieta Walkowiak (nadal)