Przewodniki dydaktyczne

 

Diagnostyka i leczenie wrodzonych zaburzeń metabolizmu

Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii

Dietetyka pediatryczna

Metodologia badań naukowych w medycynie

Modyfikacje żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych

Pediatria - III WL

Pediatria - V WL

Propedeutyka pediatrii

Wielodyscyplinarne aspekty diagnostyki i leczenia mukowiscydozy