Nagrody

2019

Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora, w tym za cykl prac pt. "Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej" - dr n. med. Jan Nowak

2017     

Nagroda dla młodych naukowców Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) – lek. med. Jan Nowak

2015     

Nagroda dla młodych naukowców European Cystic Fibrosis Society – lek. med. Jan Nowak

2014     

Nagroda dla młodych naukowców Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) – lek. med. Jan Nowak

Nagroda miasta Poznania dla młodych badaczy ze środowiska poznańskiego – lek. med. Jan Nowak

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Doktorantów – lek. med. Jan Nowak

2013

Nagroda Zespołowa "Złota Helisa" Polskiego Towarzystwa Genetyki

2009

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl 8 publikacji dotyczących aspektów morfologicznych i czynnościowych w obrębie przewodu pokarmowego oraz ich wpływu na przebieg kliniczny wybranych schorzeń – zespół Kliniki

2005

Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za osiągniecia w nauce – zespół Kliniki

2004

Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za osiągniecia w nauce – Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

2002

Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za osiągniecia w nauce – Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

1997

Nagroda dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak