Projekty

 

Projekty obecnie realizowane:

 

Tytuł Projektu: Endogenne i egzogenne uwarunkowania stężenia cholesterolu u chorych na mukowiscydozę - znaczenie cholestazy oraz spożycia fitosteroli roślinnych

Kierownik Projektu: dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż

Rodzaj konkursu: Miniatura 2 (NCN)

Czas realizacji: 01.2019 – 01.2020

 

Tytuł Projektu: Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym - 2017/27/B/NZ7/029

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Opus 14 (NCN)

Czas realizacji: 3.10.2018 - 2.10.2021

 

Tytuł Projektu: Ślady molekularne w „-omikach” ludzi epoki Neolitu pozostawione przez procesy adaptacyjne a początek chorób związanych z nowoczesnym stylem życia - 2017/26/E/NZ5/008

Kierownik Projektu: dr Olaf Thalmann

Rodzaj konkursu: Sonata Bis 7 (NCN)

Czas realizacji: 3.09.2018 - 2.09.2023

 

Tytuł Projektu: Zależność pomiędzy nasileniem ekspresji choroby i długością telomerów w mukowiscydozie - od genetyki do prognozowania? - 2017/25/N/NZ5/02126 

Kierownik Projektu: mgr Aleksandra Glapa

Rodzaj konkursu: Preludium 13 (NCN)

Czas realizacji: 15.02.2018 - 14.02.2021

 

Tytuł Projektu: Metylacja DNA jako czynnik modyfikujący odpowiedź na leki tiopurynowe u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – UMO-2017/25/B/NZ5/02783

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Opus 13 (NCN)

Czas realizacji: 7.02.2018 - 6.02.2021

 

Tytuł Projektu: Kompleksowe opcje terapii niedoborów żywieniowych w mukowiscydozie: biodostępność, skuteczność, redukcja kosztów

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak 

Rodzaj konkursu: Współpraca z Norsa Pharma Sp. z o. o. w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji: 2017-2019

 

Tytuł Projektu: The impact of amaranth oil supplementation on the expression of early markers of atherosclerosis in overweight and obese patients - randomized nutritional study – RG 2/2017 

Kierownik Projektu: dr hab. Aleksandra Lisowska

Rodzaj konkursu: Fundacja Nutricia

Czas realizacji: 7.12.2017 – 30.12.2019

 

 

Projekty zakończone:

 

Tytuł Projektu: Laktoferyna - czynnik protekcyjny zaburzeń metabolicznych u osób otyłych? – 2017/01/X/NZ7/01550

Kierownik Projektu: dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Jankowska

Rodzaj konkursu: Miniatura 1 (NCN)

Czas realizacji: 22.12.2017 – 22.12.2018

 

Tytuł Projektu: Cultural changes in the evolution of humans and its effects on the epigenetic mechanisms of modern life-style diseases – 2015/19/P/NZ7/03971

Kierownik Projektu: dr Olaf Thalmann

Rodzaj konkursu: Polonez 1 (NCN)

Czas realizacji: 1.09.2016 – 30.08.2018

 

Tytuł Projektu: Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcje śródbłonka naczyń krwionośnych – PBS3/A7/23/2015 ,,ENDO”

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak; dr hab. Paweł Bogdański, prof. UM; prof. dr hab. Anna Jabłecka

Rodzaj konkursu: Program badań stosowanych (NCBiR)

Czas realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2018

 

Tytuł Projektu: Porównanie wpływu treningów o charakterze wytrzymałościowym i wytrzymałościowo-siłowym na stopień dysfunkcji śródbłonka u kobiet z otyłością brzuszną – UMO-2014/13/B/NZ7/02209

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Opus 7 (NCN)

Czas realizacji: 12.02.2015 – 11.02.2018

 

Tytuł Projektu: Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej – 2015/16/T/NZ5/00168

Kierownik Projektu: lek. med. Jan Nowak

Rodzaj konkursu: Etiuda 3 (NCN)

Czas realizacji: 01.10.2015 – 31.07.2016

 

Tytuł Projektu: Ocena błony śluzowej wargi dolnej pacjentów z mukowiscydozą i osób zdrowych metodą optycznej tomografii koherencyjnej OCT – UMO/201/09/N/NZ5/02820

Kierownik Projektu: lek. med. Jan Nowak

Rodzaj konkursu: Preludium 5 (NCN)

Czas realizacji: 03.03.2014 – 02.03.2016

 

Tytuł Projektu: Metabolic consequences of CLA supplementation in overweight and obese subjects – RG1/2013A

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Fundacja Nutricia

Czas realizacji: 01.02.2013 – 01.02.2015

 

Tytuł Projektu: Ryzyko miażdżycy u chorych na mukowiscydozę oraz jej związek z egzogennie i endogennie uwarunkowaną ekspresją choroby – 2011/03/B/NZ5/05710

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Opus 2 (NCN)

Czas realizacji: 22.08.2012 – 21.08.2016

 

Tytuł Projektu: Niedobór witaminy K w mukowiscydozie – egzogenne i endogenne uwarunkowania dawki suplementacji – N N417 531238 5312/B/P01/2010/38

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy promotorski (MNiSW)

Czas realizacji: 17.05.2010 – 17.11.2012

 

Tytuł Projektu: Ocena aktywności procesu chorobowego u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NZJ) za pomocą markera nowotworowego M2-PK – N N402 424838 4248/B/P01/2010/38

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy promotorski (MNiSW)

Czas realizacji: 02.04.2010 – 31.08.2012

 

Tytuł Projektu: Współwystępowanie celiakii u chorych na mukowiscydozę - predyspozycja genetyczna i kliniczna – N N407 085234

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy (MNiSW)

Czas realizacji: 04.06.2008 – 30.07.2009

 

Tytuł Projektu: Polimorfizm genu laktazy, nietolerancji laktozy i osteoporoza u chorych na mukowiscydozę – N407 2110 33

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy (MNiSW)

Czas realizacji: 04.10.2007 – 03.10.2009

 

Tytuł Projektu: Ocena łagodnego uszkodzenia miąższu trzustki w mukowiscydozie: zastosowanie standardowej i modyfikowanej techniki rezonansu magnetycznego – N N407 08732/3295 3295/P01/2007/32

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy własny (MNiSW)

Czas realizacji: 03.10.2007 – 31.12.2009

 

Tytuł Projektu: Zespół jelitowego przerostu bakteryjnego a stan zapalny jelit u chorych na mukowiscydozę: znaczenie kliniczne i wpływ rutynowej antybiotykoterapii choroby oskrzelowo-płucnej – MNII N406 054 31/2126

Kierownik Projektu: dr n. med. Aleksandra Lisowska

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy własny (MNiSW)

Czas realizacji: 12.2006 – 11.2009

 

Tytuł Projektu: Wpływ krótko- i długotrwającej diety wegetariańskiej na surowicze stężenia witaminy B12 – MNII-2P05D 099 28

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy promotorski (MNiSW)

Czas realizacji: 11.2005 – 11.2006

 

Tytuł Projektu: Analiza wpływu zmian sposobu żywienia na sekrecję zewnątrzwydzielniczą trzustki na przykładzie modelu diety wegetariańskiej – KBN 3P05D 033 22

Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Rodzaj konkursu: Projekt badawczy (KBN)

Czas realizacji: 08.2002 – 31.12.2003