Kontakt

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
I Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Sekretariat Kliniki: mgr inż. Elżbieta Walkowiak
Telefon: (61) 8491-432
Fax: (61) 8472-685
E-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl

Sekretariat Oddziału: Małgorzata Pajdo
Telefon: (61) 8491-618
Fax: (61) 8472-685
E-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl
www.gastro-ped.ump.edu.pl